Fő támogatónk:
14 év 133,7 millió Ft támogatás 328 intézménynek
Tisztségviselők

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai

Volom Róza – a Kuratórium elnöke
Kökény Gyöngyi – a Kuratórium titkára
dr. Adámi Csaba
Fehér László
Ferge Sándor
Gémes László
Hortobágyi Márk
Sipos Konrád

Volom Róza – a Kuratórium elnöke

Volom Róza – a Kuratórium elnöke

Aki ült már éjszakákon át lázas, beteg gyermek ágyánál, aggódva, tehetetlenül – az tudja, hogy a világon nincs fontosabb és szebb dolog egy csillogó szemű, eleven, vidám, pajkos kis kölyöknél.

Gyermekeink egészsége a legnagyobb kincs.

Örömmel veszek részt minden olyan kezdeményezésben, ami ezt a nemes feladatot támogatja, s megtiszteltetés számomra, hogy ha én is hozzájárulhatok ehhez a munkához.

Kökény Gyöngyi – a Kuratórium titkára

Kökény Gyöngyi – a Kuratórium titkára

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy tevékeny szerepet vállalhatok az alapítvány munkájában. Korábbi szakmámban, gyógypedagógusként magam is megtapasztaltam, hogy micsoda nagyszerű dolog gyerekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez közvetlenül hozzájárulni.

Közel 20 év a HR szakmában, és több mint 8 éves business coach tevékenységem során a legfőbb küldetésem az egyének és csapatok támogatása a sikeres, eredményes és boldog élet felé vezető úton.

Jó érzéssel tölt el, hogy részese lehetnek egy szervezetnek, ahol a segítő szakmák felé való elköteleződésem méginkább meg tud nyilvánulni.

Fehér László

Fehér László

2010-ben az Alapítvány indulásakor csatlakozhattam a Kuratórium Csapatához.

Akkor még kisgyermekes szülőként újszerű kihívás volt ez számomra, de 11 évvel később 2021-ben elmondhatom, hogy ez sokkal inkább megtiszteltetés, mint kihívás.

Mint az Alapítvány fő támogatójának -Corwell Kft- ügyvezetője azt is kijelenthetem, hogy Kollégáimnak köszönhetően töretlenül képesek voltunk az eltelt 11 évben stabil forrást nyújtanunk az alapítványi működéshez, hozzájárulva ezzel számtalan intézmény felszereléseinek korszerűstéséhez és számos esetben komoly nehézségeket jelentő hiányok megszűntetéséhez.

Kuratóriumunk közössége töretlen lelkesedéssel végzi munkáját és biztosítja a teljes átláthatóságot működésünk minden mozzanatában.

Tevékenységünkben számomra a legfontosabb, hogy adhatunk, segíthetünk és jobbá tehetjük sok-sok gyermek gyógyulásának, gondozásának körülményeit!

Ferge Sándor

Ferge Sándor

Végzettségem mérnök (okl. építőmérnök), foglalkozásom informatikus, érdeklődési területem az információs társadalom és annak különböző területei, de különösen az információs társadalom gazdaságtana.

Korábban - szoftverfejlesztőként - az infokommunikációs technológia (technikai) lehetőségeivel foglalkoztam, konkrét problémák konkrét megoldásait kerestem. Több évtizede már, hogy az egyedi (rész)problémák megoldása mellett a komplex rendszerek problémái is foglalkoztatnak, és elsősorban a különféle struktúrák modellezési kérdései felé fordultam.

Részt vettem több vállalati, intézményi rendszer (működési modell) kialakításában és az azt támogató informatikai háttér megvalósításában. Az IHM stratégiai főosztályának, illetve az ITKTB stratégiai albizottságának vezetőjeként közreműködtem a Magyar Információs Társadalom Stratégia kimunkálásában.

Ma is részt veszek a Szécsényi Gyerekesély Program keretében megalakult eMultiCoop szociális szövetkezet munkájában. A szövetkezeti munkát korábbi tevékenységem szerves folytatásának tartom, nagy kihívás számomra egy olyan – a gyakorlatban is jól működő – közösségi-gazdasági modell megvalósítása, amely alkalmas lehet a növekvő társadalmi és gazdasági különbségek csökkentésére.

Köszönet az alapítóknak és támogatóknak a Viktória alapítványt életrehívtásáért és működtetéséért, megtiszteltetés, hogy részt vehetek a kuratórium munkájában.

Gémes László

Gémes László

Villamosmérnök vagyok, negyed évszázada szoros kapcsolatban a hazai egészségüggyel. Mindig arra törekedtem, hogy a technika eredményeit ésszerű és ellenőrzött keretek között mielőbb a gyógyítás szolgálatába állíthassuk. A korszerű eszközök használata még a szegény egészségüggyel rendelkező országokban is alapvető, mert a megelőzés és a célzott terápia a gyógyítás leghatékonyabb eszköze. A beteg gyermekek és az egészségükben hátrányos helyzetű fiatalok gyógyítása, életminőségük javítása olyan nemes célok, melyek érdekében szívesen vállalok társadalmi munkát. Nagy megtiszteltetésnek érzem a VICTORIA Alapítvány kuratóriumi tagságát, mivel úgy érzem, hogy ez valamilyen formában eddigi tevékenységem „sors adta” elismerése, és egyben egy újabb lehetőség a hazai egészségügy és a beteg gyermekek helyzetének javítására.

Néhány személyes adat: nős vagyok, Blanka lányomból orvos lesz, egyetemista Dani fiam az informatika és a biológia határvonalán fogja megtalálni hivatását, remélhetően szintén az egészségügy szolgálatában.

Hortobágyi Márk

Hortobágyi Márk

1997-óta dolgozom az irodaszer-számítástechnikai kiegészítő szakmában egy piacvezető nagykereskedelmi cég kereskedelmi igazgatójaként.

Mint gyakorló kétgyermekes apuka, sajnos rendszeresen találkozom a hazai egészségügy hiányosságaival, különös tekintettel a gyermekellátásra.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány alapítóinak felkérésére részt vehetek a felügyelőbizottságban munkájában.

Ez egy olyan nemes cél, melyért megéri extra feladatokat vállalni. Jó érzés, hogy munkámmal közvetve olyan gyermekeken segíthetek, akik kevésbé szerencsés körülmények között, vagy súlyos betegségekkel együtt kénytelenek élni.

Minden erőmmel azon fogok tevékenykedni (az alapítvány többi tagjával együtt), hogy bebizonyíthassuk: létezhet önzetlen cél érdekében, tisztességesen és átláthatóan működtetett alapítvány, mely mentes az előítéletektől és az alapítványokat a napjainkban övezett negatív előjeltől.

Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon,
 ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!

A felhőtlen mosolyokért dolgozunk

Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.

Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.

Köszönjük a megértést.

Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.

Hogyan segíthetek?

A befizetett adója egy százalékáról rendelkező nyilatkozatában jelölje meg Alapítványunkat, mint támogatott intézményt!

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány adószáma: 18022933-1-13

Vásároljon VICTORIA irodaszert, melyek értékesítéséből befolyó bevétel meghatározott részét az Alapítvány kapja!

Adományozzon tetszőleges összeget Alapítványunknak, melyről igazolást állítunk ki, hogy adókedvezményét érvényesíthesse!

Számlaszámunk: 12001008 - 01778979 – 00100007